1974 Pontiac Grand Ville 2dHt

Beskrivning

S O L D

Nyligen utförd service, m m:
Besiktingsprotokoll och dokument från USA:
Annonsen från firman som importerade den: